O Firmie

EKO TRADE Organizacja Odzysku Opakowań S.A. powstała z inicjatywy prężnie rozwijającej się Spółki Flukar, wchodzącej w skład grupy kapitałowej, która przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa LOTOS OIL na terenie byłej Rafinerii Jasło. Spółki wchodzące w skład Grupy zajmują się produkcją i dystrybucją środków smarnych, płynów eksploatacyjnych oraz rozpuszczalników. Grupa zajmuje się również recyklingiem olejów smarowych,  płynów eksploatacyjnych oraz niektórych frakcji rozpuszczalnikowych. 

EKO TRADE Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została powołana  29.09.2014 r. w Jaśle i wpisana w dniu 23.10.2014 r. do Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP  685-232-75-68
Regon 181160045
KRS 0000528388
Kapitał zakładowy 2 500 000,00 (wpłacony w całości)

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

EKO TRADE została stworzona z myślą wykonywania usługi odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (z wyłączeniem opakowań po środkach niebezpiecznych) oraz odpadów powstałych z produktów wynikającej z Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zarówno na rzecz Spółek wchodzących w skład Grupy (tj. Flukar Sp. z o.o. oraz Rafineria Jasło Sp. z o.o.) jak i zewnętrznych przedsiębiorców. EKO TRADE zapewnia również prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

AKCJONARIAT

Spółka EKO TRADE posiada akcjonariuszy a są to:

  • Flukar Invest sp z o.o.

ZARZĄD SPÓŁKI

Barbara Jewiarz-Penar – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Spółka EKO TRADE posiada 3 osobową Radę Nadzorczą w skład której wchodzą:

  • Marek Penar – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Szergowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Milejski – Członek Rady Nadzorczej

Aktualności:

W dniu 17.06.2015 r. w Szkole Podstawowej w Żeglcach został rozstrzygnięty konkurs pt. „Dobre rady na odpady”, którego patronem i sponsorem była EKO TRADE Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Więcej o konkursie >

Dokumenty